Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu WTI giao ngay
49,79
+0,58
+1,18%
Dầu Brent giao ngay
57,37
+0,89
+1,58%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
184,13
+0,48
+0,26%
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
174,12
+1,29
+0,75%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
2,73
+0,01
+0,18%
Nguồn: Vinanet/Bloomberg