Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu WTI giao ngay
48,88
+0,71
+1,47%
Dầu Brent giao ngay
60,73
+0,68
+1,13%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
173,40
+2,64
+1,55%
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
216,50
+2,92
+1,37%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
2,89
-0,01
-0,28%
Nguồn: Vinanet/Bloomberg