Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
110,47
+0,15
+0,14%
Dầu WTI giao ngay
104,30
-0,05
-0,05%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
295,40
-0,09
-0,03%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
301,83
-0,52
-0,17%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
4,39
-0,01
-0,32%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Nguồn: Vinanet/Bloomberg