Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu WTI giao ngay
48,33
-0,54
-1,10%
Dầu Brent giao ngay
56,16
-0,25
-0,44%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
179,04
-0,76
-0,42%
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
172,40
-0,35
-0,20%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
2,64
-0,00
-0,15%
Nguồn: Vinanet/Bloomberg