Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/bushel
390 6/8
391 4/8
390 4/8
391
391 2/8
398 6/8
399 6/8
398 4/8
399 2/8
399 4/8
406
406 6/8
405 6/8
406 4/8
406 6/8
411 6/8
412 6/8
411 6/8
412 4/8
413
420 4/8
421
420 2/8
421
421 2/8
428 2/8
428 4/8
427 6/8
428 2/8
429 2/8
434 4/8
434 4/8
434 4/8
434 4/8
434 6/8
438 6/8
438 6/8
438 6/8
438 6/8
440
-
-
-
432 *
432
-
-
-
427 4/8 *
427 4/8
-
-
-
436 *
436
-
-
-
441 4/8 *
441 4/8
-
-
-
445 4/8 *
445 4/8
-
-
-
435 6/8 *
435 6/8
-
-
-
428 *
428
-
-
-
440 4/8 *
440 4/8
-
-
-
406 6/8 *
406 6/8
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts