Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Đồng Nai
Thức ăn cho gà thịt
Kg
16.000
 
Đậu tương (nành)
22.000
Đồng Tháp
Cám (xay,lau)
Kg
6.200
 
Tấm ½
Kg
5.200
 
Tấm 2/3
Kg
6.200
 
Tấm ¾
Kg
5.900
An Giang
Ngô hạt
Kg
4.000
 
Đậu tương (nành)
Kg
16.500

Nguồn: VinanetThị trường giá cả