(Giá chỉ mang tính chất tham khảo)

Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (USD)
Cảng, cửa khẩu
PTTT

Gỗ thông xẻ (Pinus Radiata): 15mm x 140mm x 1800mm. Gỗ thông không thuộc công ­ớc Cites.

m3
240
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
CIF

Gỗ Tuyết tùng đỏ đã c­a xẻ 1'' x 8''x 6- Lgr Western Red Cedar 80/20 (Dùng để sản xuất sản phẩm gỗ)

m3
320
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
CIF

Gỗ hộp cẩm lai nhóm 1 (Bubinga cants - Guibourtia demeusei), Dầy từ 30cm trở lên, ngang từ 30cm trở lên, dài 2m trở lên - hàng không thuộc Cites

m3
746,06
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
CIF

Gỗ thông nhóm 4, xẻ đã sấy (Kd Dimension Radiata Pine Col B Rough) - Loại 50mm* RW*2.01-4.01m. Hàng không thuộc công ­ớc cities. Hàng mới 100%

m3
225
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
CIF

Ván Coffa gỗ phủ phim chịu n­ớc, đã xử lý nhiệt size: 18mmx1220mmx2440mm

m3
360
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
CIF

Gỗ Tần Bì Xẻ (ASH LUMBER) FRAXINUS dày: 20mm, rộng : 100 mm trở lên, dài: 2,000 mm trở lên                                                                                                                                                                    

m3
420
Cảng Hải Phòng
CIF
(Còn nữa)
Nguồn: Vinanet/TCHQ