(Giá chỉ mang tính chất tham khảo)
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (USD)
Cảng, cửa khẩu
PTTT

Phân bón NPK bo sung trung vi luong 12-11-18 + TE (NH4-N:7.0%; NO3-N: 5.0%;, total-N: 12%; P2O5: 11.0%- K2O: 18.0%; S: 8%; Total B: 0.015%; Fe: 0.2%; Mn: 0.020%; Zn: 0.02%) - Hàng đóng xá trong container

tấn
516,50

Cảng Tân Cảng - Cái Mép (Vũng Tàu)

CIP

Phân bón SOP (SULPHATE OF POTASH) 50Kg/6.000bao

tấn
580,50
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
CFR

Phân bón NPK 19-9-19 + 1.35Ca + 0.96Mg + 72B + 3.6Zn + 0.0078Mn + 0.11Fe + 12Cu + 0.02S

tấn
480
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
CFR

Phân Bón Potassium Sulphate (K2SO4)

tấn
450
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
CIF

Phân bón SULPHATE OF POTASH (SOP). Hàm l­ợng K2O: 50% min. Hang dong trong bao Big Bag, 1.200kg/ bao

tấn
570

Cảng Tân Cảng - Cái Mép (Vũng Tàu)

CFR

Phân Bón NPK 30-9-9+1MgO+0.8S

tấn
590
Cảng Vict
CIF
Nguồn: Vinanet/TCHQ