(Giá chỉ mang tính chất tham khảo)
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá
Cảng, cửa khẩu
PTTT

Khô dầu đậu t­ơng (Protêin: 52% Min.) - (Sản phẩm thu đ­ợc sau chiết suất dầu đậu t­ơng, dùng làm nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá)

tấn
596

Cảng Cát Lái (HCM)                

CFR
 

Khô dầu cọ (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi)

tấn
190

Cảng Cát Lái (HCM)                

CIF
 

Bột bánh vụn (nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi)

tấn
270

Cảng Cát Lái (HCM)                

C&F
 

Khô Dầu Hạt Cải, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với thông t­ 26/2012/TT-BNNPTNT

tấn
315

Cảng Đình Vũ - HP                 

C&F
 

Bột lông vũ thuỷ phân (nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc và gia cầm) - Theo TT 26/2012/TT- BNN PTNT.

tấn
645

Đình Vũ Nam Hải                   

CFR
 

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi : Bột thịt x­ơng gia cầm

tấn
985

Cảng Cát Lái (HCM)                 

CFR
 

Bột x­ơng thịt lợn (Porcine meat and bone meal), NL SX thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%

tấn
375

Cảng Cát Lái (HCM)                

CFR
 

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: BộT THịT Gà - POULTRY BY PRODUCT MEAL, PROTEIN: 66,8%; Độ ẩM: 4,0%

tấn

1,080

Cảng Cát Lái (HCM)                

CFR
 

Dịch cá ngừ, dạng lỏng (TSE: Tuna soluble extract and Fish soluble extract ) . Nguyên liệu dùng trong thức ăn thủy sản. Hàng phù hợp theo CV1283/TCTS-VP Ngày 23.05.2013

tấn
635

Cảng Hải An                        

CIF
 

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: BộT Cá - STEAM DRIED FISHMEAL, PROTEIN: 62,30%; Độ ẩM: 7,80; SALMONELLA NOT DETECTED, E-COLI NOT DETECTED, NACL 3,00%, TVN 115MG/100GR

tấn

1,370

Cảng VICT                         

CFR
 

Cám gạo chiết dầu (cám gạo chiết ly): nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT.

tấn
207

Đình Vũ Nam Hải                   

CFR
 

Cám mỳ viên nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi phù hợp TT26/2012/TT-BNN

tấn
219

Đình Vũ Nam Hải                   

CFR
 

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi : Bột đạm thủy phân từ lợn (Hydrolyzed protein of porcine-Hàng mới 100%

tấn
390

Cảng Cát Lái (HCM)                

CFR
 

Ngũ cốc lên men (DDGS)-Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc . Hàm l­ợng protein 24.81%, độ ẩm 10.25%

tấn
234

Cảng Cát Lái (HCM)                

CFR
 

Nguyên liệu sản xuất TĂ gia súc-thủy sản: BộT THịT Gà - POULTRY BY-PRODUCT MEAL PROTEIN: 68,04%; Độ ẩm: 3,31%

tấn

1,060

Cảng Cát Lái (HCM)                

CFR
 

BộT Cá -FISHMEAL (Nguyên liệu sản xuất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi)

tấn

2,300

Cảng Cát Lái (HCM)                

CFR
 

Cám mì Uruguay (URUGUAY FEED WHEAT) Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

tấn
268

Cảng Qui Nhơn (Bình Định)              

CFR
 

Khô dầu đậu nành (Argentina hi-pro Soyabean meal) Protein: 46.18%; độ ẩm: 11.20%; Aflatoxin: <2ppb. Nguyên liệu SX thức ăn gia súc thủy sản

tấn
473

Cảng QT SP-SSA(SSIT)              

CFR
 

Bột X­ơng Thịt Heo (Nguyên Liệu Sản Xuất Thức Ăn CN)

tấn
470

Cảng Cát Lái (HCM)                

C&F
 

Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi: bột lông vũ thủy phân

tấn
760

Cảng ICD Ph­ớc Long 3              

CFR
 

NGUYÊN LIệU SảN XUấT TĂCN: BộT THịT X­ƠNG Bò. NK THEO TT: 26/2012/TT-BNN NGàY 25/6/2012.

tấn
595

Tân Cảng Hải Phòng                 

CFR
 

Bột lông vũ thuỷ phân (nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc và gia cầm) - Theo TT 26/2012/TT- BNN PTNT.

tấn
760

Đình Vũ Nam Hải                   

CFR
 

Khô dầu đậu t­ơng - hàng xá (dùng làm nguyên liệu SXTĂ chăn nuôi - phù hợp thông t­ 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/06/2012).

tấn
437

Cảng INTERFLOUR (VT)              

CFR
 

Bột x­ơng thịt lợn- nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng nhập khẩu phù hợp TT26/2012 TT BNNPTNT

tấn
375

PTSC Đình Vũ                      

CFR
 (còn nữa)
Nguồn: Vinanet/TCHQ