Sản phẩm      
ĐVT
Đơn giá (VND)
Xăng A92
Lít
23.710 (-30)
Dầu hỏa
Lít
22.350 (-160)
Gas Petro 13 kg
Bình
355.000

Nguồn: Vinanet/Thị trường giá cả