Sản phẩm
ĐVT
Đơn giá (VND)
Xăng loại 92
Lít
23.740
Dầu hỏa
Lít
22.070
Dầu diezel (0,05%S)
Lít
21.930
Gas Perto Elf gas (bình 12,5 kg)
Bình
403.000
VT gas (bình 12 kg)
363.000

Nguồn: Vinanet/Thị trường giá cả