ĐVT: đ/kg
Mặt hàng
Giá
- Đậu nành loại 1
26.000
- Đậu nành loại 2
22.000
- Đậu xanh loại 1
32.000
- Đậu xanh loại 2
27.000
- Đậu phộng loại 1
43.000
- Đậu phộng loại 2
40.000
- Mè đen
45.000 - 50.000