Mặt hàng (giá mua)
ĐVT
Giá
Cà phê nhân L1
đ/kg
36.000
Hạt điều tươi
đ/kg
26.000
Hạt tiêu đen
đ/kg
170.000
Đậu tương
đ/kg
18.000

Nguồn: Vinanet/Thitruonggiaca