Mặt hàng (giá mua)
ĐVT
Giá
Thóc tẻ thường
đ/kg
4.450
Thóc xuất khẩu
đ/kg
4.600
Gạo NL loại 1
đ/kg
7.100
Gạo NL loại 2
đ/kg
6.800
Gạo XK 5% tấm
đ/kg
7.750
Gạo XK 10% tấm
đ/kg
7.650
Gạo XK 15% tấm
đ/kg
7.550
Gạo XK 20% tấm
đ/kg
7.450
Gạo XK 25% tấm
đ/kg
7.300
Tấm 1/2
đ/kg
6.700
Tấm 2/3
đ/kg
6.500
Tấm 3/4
đ/kg
6.200

Nguồn: Vinanet/Thitruonggiaca