Mặt hàng
ĐVT
đ/kg
Đậu xanh
đ/kg
42.000
Đậu nành
đ/kg
28.000
Đậu phụng
đ/kg
48.000
Lúa thường mới
đ/kg
5.800
Gạo thường
đ/kg
10.000
Gạo tài nguyên
đ/kg
14.000
Nếp ngon
đ/kg
18.000
Cám
đ/kg
6.500
Nguồn: Vinanet/thịtruonggiaca