Dưới đây là giá nông sản trong nước tuần Giá nông sản tại Việt Nam tuần 27/1-7/2/2014 (triệu đồng/tấn)

Hàng hóa           

10-14/2
27/1-7/2
 Địa phương

 Cà phê nhân robusta   

34,2-35,4 
33,1-36,9  
Miền Trung Tây Nguyên
Cacao           
54-57,5
n/a  
 Daklak

Hạt tiêu đen    

123-131      
133-135,0      
Miền Nam

Đường trắng      

14,0-18,0  
15,0-18,0  
Miền Nam
Lúa hè thu
5,80-6,40  
5,40-6,40  
ĐBSCL
Lúa Đông Xuân
6,30-6,80
n/a  
ĐBSCL

T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters