Dưới đây là giá nông sản trong nước tuần Giá nông sản tại Việt Nam tuần 13-16/5/2014 (triệu đồng/tấn)

Hàng hóa
13-16/5
5-12/5
Địa phương

Cà phê nhân robusta   

39,8-41,2  
39,8-41,5  

Miền Trung Tây Nguyên

Cacao           
53,1-54,8  
53,2-56,0  
 Daklak

Hạt tiêu đen    

138,0-147,0
145,0-147,0

Miền Nam

Đường trắng      

13,0-15,5  
13,0-15,5  

Miền Nam

Lúa Đông Xuân

5,30-6,20  
5,00-6,00  
ĐBSCL

T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters