Dưới đây là giá nông sản trong nước tuần Giá nông sản tại Việt Nam tuần 15-19/9/2014

 (triệu đồng/tấn)
Hàng hóa
15-19/9
8-12/9
Địa phương

Cà phê nhân robusta   

37,8-39,6  
38,2-40,9  

Miền Trung Tây Nguyên

Hạt tiêu đen    

190,0
183,0-189,0      

Miền Nam

Đường trắng      

13,0-15,5  
13,0-15,5  

Miền Nam

Lúa Hè Thu

5,50-6,46  
5,70-6,25  
 

T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters