(VINANET) - Dưới đây là giá nông sản trong nước tuần Giá nông sản tại Việt Nam tuần 16-20/12/2013 (triệu đồng/tấn)

Hàng hóa           

16-20/12
9-12/12
 Địa phương
 Cà phê nhân robusta   
33,8-36,0   

33,9-36,4   

Miền Trung Tây Nguyên
Cacao           
50,3-53,0   

48,4-51,5   

 Daklak
Hạt tiêu đen    
161,0-164,0 
159,0-161,0   
Miền Nam
Đường trắng      
15,0-18,0   

15,0-18,0   

Miền Nam
Lúa hè thu
5,5-6,4     

5,2-6,4     

ĐBSCL
(T.H – Reuters)