Dưới đây là giá nông sản trong nước tuần Giá nông sản tại Việt Nam tuần 17-21/3/2014 (triệu đồng/tấn)

Hàng hóa
17-21/3
10-14/3
Địa phương
Cà phê nhân robusta   
38,8-41,6  
40,2-41,9   
Miền Trung Tây Nguyên
Cacao           
55,9-56,6  
54,9-55,5   
 Daklak
Hạt tiêu đen    
124,0      
124,0   
Miền Nam
Đường trắng      
13,0-15,5  
13,5-15,5   
Miền Nam
Lúa Đông Xuân
4,30-6,10  
4,90-6,10   
ĐBSCL

T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters