Dưới đây là giá nông sản trong nước tuần 19-23/1/2015

(triệu đồng/tấn)
Hàng hóa
19-23/1/2015
12-16/1/2015
Địa phương

Cà phê nhân robusta   

39,1-40,4  
39,7-41,1  

Miền Trung Tây Nguyên

Hạt tiêu đen    

158,0-164,0
164,0-175,0

Miền Nam

Đường trắng      

13,0-15,5 
13,0-15,5  

Miền Nam

Lúa Hè Thu

5,20-6,30  
5,20-6,30  
 

T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters