Dưới đây là giá nông sản trong nước tuần Giá nông sản tại Việt Nam tuần 19-23/5/2014 (triệu đồng/tấn)

Hàng hóa
19-23/5
13-16/5
Địa phương

Cà phê nhân robusta   

38,6-39,9  
39,8-41,2  

Miền Trung Tây Nguyên

Cacao           
54,5-58,2  
53,1-54,8  
 Daklak

Hạt tiêu đen    

138,0-142,0
138,0-147,0

Miền Nam

Đường trắng      

13,0-15,5  
13,0-15,5  

Miền Nam

Lúa Đông Xuân

5,10-6,20  
5,30-6,20  
ĐBSCL

T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters