Dưới đây là giá nông sản trong nước tuần Giá nông sản tại Việt Nam tuần 27/1-7/2/2014 (triệu đồng/tấn)

Hàng hóa           

27/1-7/2
20-24/1
 Địa phương

 Cà phê nhân robusta   

33,1-36,9  
33,0-34,1 
Miền Trung Tây Nguyên
Cacao           
n/a  
49,3-51,5 
 Daklak

Hạt tiêu đen    

133-135,0      
135,0 
Miền Nam
Đường trắng      
15,0-18,0  
15,0-18,0 
Miền Nam
Lúa hè thu
5,40-6,40  
5,50-6,60 
ĐBSCL

T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters