Dưới đây là giá nông sản trong nước tuần Giá nông sản tại Việt Nam tuần 28/4-3/5/2014 (triệu đồng/tấn)

Hàng hóa
28/4-3/5
21-25/4
Địa phương

Cà phê nhân robusta   

40,5-41,8  
39,9-41,7 

Miền Trung Tây Nguyên

Cacao           
55,0-56,7  
56,0-57,6 
 Daklak

Hạt tiêu đen    

143,0-145,0
140,0-147,0 

Miền Nam

Đường trắng      

13,0-15,5  
13,0-15,5 

Miền Nam

Lúa Đông Xuân

5,10-6,00  
5,20-6,00 
ĐBSCL

T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters