Dưới đây là giá nông sản trong nước tuần Giá nông sản tại Việt Nam tuần 5-12/5/2014 (triệu đồng/tấn)

Hàng hóa
5-12/5
28/4-3/5
Địa phương

Cà phê nhân robusta   

39,8-41,5  
40,5-41,8  

Miền Trung Tây Nguyên

Cacao           
53,2-56,0  
55,0-56,7  
 Daklak

Hạt tiêu đen    

145,0-147,0
143,0-145,0

Miền Nam

Đường trắng      

13,0-15,5  
13,0-15,5  

Miền Nam

Lúa Đông Xuân

5,00-6,00  
5,10-6,00  
ĐBSCL

T.Hải
Nguồn: Vinanet/Reuters