Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Tiền Giang –Châu Thành (giá bán lẻ)
NPK 16-16-8
Bao 50 kg
650.000
 
NPK 20-20-15
760.000
 
NPK 23-23-0
680.000
 
NPK 30-9-9
870.000
 
Hữu cơ bón lót Việt-Úc
180.000
 
Dona
240.000
 
Humix vi sinh đặc biệt
235.000
 
Hữu cơ gà đã qua xử lý
245.000
 
Hữu cơ gà cao cấp
570.000
Bình Phước – Lộc Ninh (giá bán lẻ)
Đạm Phú Mỹ
Kg
4.600
 
Lân Lâm Thao, bao 50 kg
3.400
 
Lân Văn Điển
3.500
 
Kali 60% (Liên Xô)
8.200
 
DAP (Hàn Quốc)
15.800
 
Ure Phú Mỹ
8.800
 
Tilt super (250 ml)
Chai
202.000
An Giang
Phân Ure Phú Mỹ
Kg
8.500 (-100)
 
Phân DAP Mỹ
13.500
 
Pasha 50EC 480ml (thuốc trừ sâu Fenobucarb)
Chai
22.167
 
Kassumin 2L 450 ml (thuốc trừ sâu Kassugamycin)
Chai
64.090
 
Forwaset 250 SC 240ml (thuốc trừ cỏ Quynclorat)
52.234
Hậu Giang
Fuan
Chai
47.500
 
Tilt super
Chai
294.000
 
Phân Ure
Kg
12.900
Đồng Nai
Phân Ure Phú Mỹ
8.500
 
Phân DAP Trung Quốc
10.800
Đồng Tháp
Phân Ure Phú Mỹ
8.500 (+300)
 
Phân DAP TQ hạt xanh
12.800 (+100)
 
Phân NPK Việt Nhật
10.500 (+100)

Nguồn: Vinanet/Bộ NN&PTNT, TTGC