Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Long An
Phân Ure Phú Mỹ
Kg
8.400
 
Phân DAP TQ
10.800
Trà Vinh
Phân Ure Phú Mỹ
12.000
 
Phân DAP TQ
Kg
17.000
 
Basudin 10H
33.000
Bình Dương
Phân Ure Phú Mỹ
Kg
10.000
 
Phân DAP TQ
15.000
Bạc Liêu
Phân Ure Phú Mỹ (bao 50 kg)
Bao
395.000
 
Phân DAP TQ
635.000
Tiền Giang (giá bán lẻ)
Titl super (250 ml)
Chai
205.000
 
Ridomil Gold (gói 100g)
Gói
42.000
 
Aliette (gói 100g)
43.000
 
Starner(gói 10g)
9.600
 
Sumi –Eight (gói 10g)
9.600
 
Avalin (gói 25g)
12.500
 
New Kasuran(gói 200g)
Gói
21.000

Nguồn: Vinanet/Bộ NN&PTNT, TTGC