Sản phẩm
ĐVT
Đơn giá (VND)
Phân Ure Phú Mỹ
Bao
400.000
Phân DAP Hồng Hà
560.000
Thuốc bảo vệ thực vật dibuta 60EC
Chai
75.000

Nguồn: Vinanet/Thị trường giá cả