ĐVT: đ/bao (50 kg/bao)
Phân Ure Phú Mỹ
485.000
Phân DAP TQ
690.000