ĐVT: Đ/kg
Phân Ure Phú Mỹ
11.000
Phân DAP TQ
16.000