ĐVT: đ/kg
Phân Ure Phú Mỹ
9.850
Phân DAP TQ đen
12.800
Phân DAP TQ nâu
12.800
NPK Phi
11.300 (-100)
Lân Long Thành
2.950 (-200)
Lân Ninh Bình
2.950 (-50)