Bắp cải trắng loại 1
6500 đ/kg

Cà chua thường loại 1

10000 đ/kg
Su hào củ loại 1
6000 đ/củ
Khoai tây ta loại 1
11000 đ/kg
Cam Sành loại 1
35000 đ/kg
Quýt chum loại 1
15000 đ/kg
Bưởi Năm Roi loại 1
22000 đ/quả
Xoài cát thường
33000 đ/kg
Xoài Thái loại 1
42000 đ/kg

Táo Trung Quốc loại 1

26000 đ/kg
Dưa hấu loại 1
16000 đ/kg

Hồng xiêm loại 1 (sapo)

38000 đ/kg
Nhãn Miền Nam loại 1
48000 đ/kg
Lê trắng TQ loại 1
17000 đ/kg