Mặt hàng

ĐVT

Giá

Cửa khẩu

Mã giao hàng

Quả nho đỏ tươi (10kg/thùng), mới 100%

kg

2,60

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Trái kiwi tươi. T/cộng: 130th x 10kg/th

kg

4,20

Sân bay Tân Sơn Nhất (Hồ Chí Minh)

CIF

Mận Tươi

kg

8,40

Sân bay Tân Sơn Nhất (Hồ Chí Minh)

CIF

Củ mì tươi (dùng cho sx tinh bột mì)

tấn

100,00

Cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh)

DAF

Mì lát khô ( không dùng làm thức ăn chăn nuôi)

tấn

215,00

Cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh)

DAF

Trái nho đỏ tươi . Hàng mới 100%

kg

2,60

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Khoai tây củ thương phẩm TQSX

kg

0,08

Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai)

DAP

Rau bắp cải tươi do TQSX

kg

0,08

Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai)

DAP

Củ cải trắng tươi do TQSX

kg

0,10

Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai)

DAP

Rau cải thảo tươi do TQSX

kg

0,10

Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai)

DAP

Mận quả tươi (TQSX)

kg

0,16

Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai)

DAP

Rau súp lơ tươi do TQSX

kg

0,20

Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai)

DAP

Quả Măng Cụt Tươi (Garcinia mangostana)

kg

2,00

Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội)

C&F

Sắn lát khô (Hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh 40kg/bao; trọng lượng cả bao 40.2 kg/bao; dùng làm thức ăn chăn nuôi)

tấn

190,00

Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình)

DAF

Me chua bóc vỏ còn hột (Loại tươi, không làm giống)

tấn

340,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CNF

Táo Tươi

kg

0,80

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Quả sầu riêng tươi (hàng dóng gói đồng nhất TL tịnh 17kg/Thùng, TL cả bì 19kg/Thùng)

kg

0,70

Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình)

DAP

Quả Roi tươi ( Hàng đóng gói đồng nhất TL tịnh 9kg/Sọt. TL cả bì 10kg/Sọt).

kg

0,85

Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình)

DAP

Quả xoài tươi (Hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh 25kg/sọt trọng lượng cả bì 27kg/sọt)

kg

1,00

Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình)

DAF

Trái me khô chưa bóc vỏ (me ngọt) - dry tamarind

kg

1,20

Cảng Vict

C&F

Táo tươi

kg

0,80

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Lê Tươi

kg

0,85

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Trái Cam Tươi (Fresh Oranges)

kg

1,50

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Dâu Tươi

kg

5,72

Sân bay Tân Sơn Nhất (Hồ Chí Minh)

CIF

Nguồn: Vinanet