Sắn lát khô
4500 đ/kg
Sắn củ
2500 đ/kg
Dừa khô
5000 đ/quả
Chuối ta xanh loại I
4000 đ/quả
Dưa hấu loại I
18000 đ/kg
Thảo quả
180000 đ/kg

Cam Lục Yên

35000 đ/kg
Ớt tươi
18000 đ/kg