MẶT HÀNG

ĐVT

ĐƠN GIÁ (USD)

CỬA KHẨU

Đ/K GIAO

Xoài cắt vuông đông lạnh (1kg x 10 túi/ thùng)

kg

2,20

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Dưa chuột bao tử dầm dấm đóng trong thùng phuy nhựa đen polyethulene tổng hợp loại 260 lit (185kg/Thùng)

thùng

151,70

Cảng Hải Phòng

FOB

Sầu riêng

kg

2,00

Sân bay Tân Sơn Nhất (Hồ Chí Minh)

FOB

Dừa qủa khô. (1 kg/qủa)

tấn

280,00

Cảng Vạn Gia (Quảng Ninh)

FOB

Trái Thanh Long - Ruột đỏ

kg

1,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Dứa miếng đông lạnh IQF

tấn

1,390,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

BắP NON ĐóNG LON (NW=3 KG/LON, 06 LON/CTN)

thùng

17,57

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Khoai môn cắt khúc đông lạnh (500gr/Pa x 20Pa/carton), mới 100%

kg

1,30

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cơm dừa nước đông lạnh

kg

1,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Khoai lang (nguyên củ)

kg

1,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Trái Thanh Long Tươi (Fresh Dragon Fruit). G.W: 21.5kgs/carton.

kg

0,60

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Nước dứa ép ướp lạnh (Crushed Pineapple 1.5 MM)

tấn

799,00

Cảng Vict

FOB

Chanh tươi

kg

0,35

ICD Phước Long Thủ Đức

FOB

Dứa miếng đông lạnh IQF

tấn

1,390,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Dứa cắt miếng đóng hộp ( 3100ml/hộp). Hàng hóa đóng thống nhất 6hộp/ carton.

thùng

13,20

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Khoai lang tươi nguyên củ

kg

1,16

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

ớt nhỏ tươi

kg

0,30

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Lô hội (cắt hạt - 18.7kg/thùng)

kg

0,97

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

TRáI THANH LONG

kg

0,60

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Nguồn: Vinanet