Mặt hàng
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Dứa khoanh đóng lon loại A 10 (3000gr/lon,03 lon /thùng)
thùng
$8.10
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
BắP NON NGUYÊN TRáI ĐóNG LON (NW=2.950 Gram/LON, 06 LON/CTN)
thùng
$21.00
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Sả bằm (10 x 1 Kg)
kg
$0.60
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cơm Dừa Sấy Khô (Hạt mịn, hàng đóng thống nhất bao PP. 240bao, mỗi bao 50 kg). Hàng mới Việt nam sản xuất.
tấn
$2,350.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Quả bưởi tươi
tấn
$1,518.00
Cửa khẩu Cốc Nam (Lạng Sơn)
DAF
Quả Măng Cụt Tươi (Garcinia mangostana)
kg
$2.10
Cửa khẩu Cốc Nam (Lạng Sơn)
DAF
Trái thanh long tươi
kg
$1.07
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Chuối Khô Thái Lát ( Đóng Hộp Catton )
kg
$0.33
Cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn)
DAF
Dừa khô bóc vỏ ( 1.3 Kgs/ trái)
kg
$0.28
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Dưa chuột dầm dấm đóng lọ 900ml (12 lọ /1 thùng)
thùng
$7.20
Cảng Hải Phòng
FOB
Thơm 10x10mm đông lạnh                  
tấn
$1,250.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Bắp non đóng lon loại A10 (200up) (2950gr/lon,06lon/thùng)
thùng
$19.40
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cơm dừa nước đông lạnh
kg
$1.50
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
khoai lang (nguyên củ)
kg
$0.85
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Xoài cắt miếng 2.5 cm đông lạnh (1 thùng/12Kgs)
thùng
$26.40
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
XOàI CấP ĐÔNG (PACKING: NW=10 KG/THùNG)
kg
$2.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
KHóM CấP ĐÔNG (PACKING: NW=10 KG/THùNG)
kg
$1.10
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Củ Cà Rốt Tươi
tấn
$430.00
Cảng Chùa vẽ (Hải phòng)
FOB
Trái thanh long (10KGS/CTN)
thùng
$8.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Thơm 10x10mm đông lạnh             (10kg/thùng; hàng đóng đồng nhất)
tấn
$1,330.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Khổ qua cắt khúc (20x500g/carton)
kg
$1.23
Cảng Hiệp Phước (Hồ Chí Minh)
FOB
Bắp non cắt khúc đông lạnh (10 kg/carton, 2.500 carton = 25.000 kgs)
kg
$1.15
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Bắp non đông lạnh IQF
kg
$1.14
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Dứa quân cờ đông lạnh 10mm
tấn
$1,300.00
Cảng Hải Phòng
FOB
Bưởi năm roi loại 1A, size 12 NW: 11.5Kg/thùng, GW: 12.5kg/thùng
kg
$1.39
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Dưa trung tử dầm dấm đóng lọ thủy tinh 1500ml (1350gr/lọ)
lọ
$0.89
Cảng Hải Phòng
FOB
Khoai lang tươi nguyên củ
kg
$1.12
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Nước bưởi cô đặc (25kg/thùng)
kg
$2.58
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Nước đu đủ cô đặc (20kg/thùng)
kg
$2.07
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Củ Cà RóT TƯƠI
tấn
$400.00
Cảng Chùa vẽ (Hải phòng)
FOB
Nước lạc tiên cô đặc
kg
$7.70
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
TRáI THANH LONG
kg
$0.70
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
KHóM CấP ĐÔNG (IQF) (PACKING NW=10 KG/THùNG)
tấn
$1,050.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Nấm rơm đóng hộp Medium size (21 kg/06 hộp/thùng) mới 100%
thùng
$36.00
ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)
FOB
Bắp non đóng hộp (NW. 3 kg/hộp 6 hộp/thùng GW. 19 kg/thùng)
thùng
$30.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Dứa Đóng Lon, 6 lon/thùng, 1 lon = 2.83 kgs
thùng
$12.00
ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)
FOB
Nguồn: Vinanet