Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Cà Mau

 

Bia chai Sài Gòn (đ/két)

135.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

205.000

Coca Cola chai (đ/két)

80.000

7 Up lon (đ/thùng)

165.000

Rượu vang Đà Lạt 750ml (đ/chai)

75.000

Tây Ninh

 

Bia chai Sài Gòn đỏ (đ/két)

140.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

190.000

Coca Cola chai (đ/két)

100.000

7 Up lon (đ/thùng)

160.000

Rượu vang nội chai (đ/chai)

80.000

Nguồn/Vinanet/TTGC