Mặt hàng

Giá

Long An

 

Bia chai Sài Gòn (đ/két)

188.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

205.000

Coca Cola lon (đ/thùng)

175.000

7 Up lon (đ/thùng)

155.000

Tây Ninh

 

Bia chai Sài Gòn đỏ (đ/két)

140.000

Bia 333 Sài Gòn (đ/thùng)

190.000

Coca Cola chai (đ/két)

100.000

7 Up lon (đ/thùng)

160.000

Rượu vang nội chai (đ/chai)

80.000

Đồng Tháp

 

Bia hộp Sài Gòn (đ/thùng 24 hộp)

198.000

Coca Cola chai (đ/thùng)

158.000

7 Up lon (đ/thùng)

160.000

Nguồn: Vinanet/TTGC