Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Lâm Đồng
Sắc đặc có đường (ông Thọ)
Hộp
18.500 (-2.500)
(Nguồn: Vinanet, TTGC)