Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Đồng Nai
Sữa ông Thọ (300 gr)
Hộp
20.000
Trà vinh
Sữa ông Thọ
20.500

(Nguồn: Vinanet, Thị trường giá cả)