Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá (VND)
Đồng Nai
Sữa đặc có đường hiệu ÔNg Thọ
Hộp
19.000
Trà Vinh
Sữa ông Thọ
20.000
(Nguồn: Vinanet, TTGC)