Thị trường
Sản phẩm
ĐVT
Đơn giá (VND)
Long An
Sữa ông thọ
Hộp
21.000
Trà Vinh
Sữa ông thọ
 Hộp
20.500
Cà Mau
Sữa bột Dielac Pedia HT900 gr
Hộp
325.000 (30.000)
Cần Thơ
Sữa đặc ông thọ có đường (380 gr)
Hộp
21.000
 
Sữa bột Dielac alpha 123 (400gr)
Hộp
104.000
An Giang
Sữa ông thọ (300gr)
Hộp
21.000
 
Sữa bột Dielac Alpha 123 hộp 900gr
Hộp
177.000
Hậu Giang
Sữa ông thọ đặc có đường
Hộp
20.000
 
Sữa dielac Alpha 123 (00 gr)
Hộp
177.000
Đồng Nai
Sữa đặc có đường hiệu ông thọ
Hộp
20.000
Đồng Tháp
Sữa đặc có đường (ông Thọ)
Hộp
21.000
 Lâm Đồng
Sữa đặc có đường (ông Thọ)
Hộp
20.000
Nguồn: Vinanet/TTGC