Mặt Hàng

Giá(đ/kg)

Thịt lợn thăn

85.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn

215.000

Gà ta sống (đã qua kiểm dịch)

105.000

Lợn hơi

52.000

Nguồn : Vinanet/TTGC