Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Thịt lợn thăn

95.000

Thịt lợn mông sấn

85.000

Thịt bò thăn loại 1

280.000

Gà công nghiệp làm sẵn

75.000

Gà ta còn sống

115.000

Lợn hơi

53.500(+500)

Nguồn/Vinanet/TTGC