Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Cà Mau

 

Thịt lợn lạc

85.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò phile

170.000

Gà CN làm sẵn

70.000(+5.000)

Gà ta sống

90.000(+5.000)

Lợn hơi

46.000

Tây Ninh

 

Thịt lợn thăn

90.000

Thịt lợn mông sấn

85.000

Thịt bò thăn loại 1

230.000

Gà CN làm sẵn

60.000

Gà ta còn sống

140.000

Lợn hơi

45.000

Nguồn/Vinanet/TTGC