Thịt lợn nạc thăn

100000 đ/kg (bán buôn)

Thịt lợn mông

90000 đ/kg (bán buôn)

Thịt lợn ba chỉ

90000 đ/kg (bán buôn)

Gà trống ta hơi

80000 đ/kg (bán buôn)

Gà mái ta hơi

80000 đ/kg (bán buôn)

Gà Công nghiệp hơi

30000 đ/kg (bán buôn)

Gà trống nguyên con làm sẵn

87000 đ/kg (bán buôn)

Gà mái nguyên con làm sẵn

87000 đ/kg (bán buôn)

Trứng gà ta

23500 đ/chục (bán buôn)

Gà Công nghiệp nguyên con làm sẵn

49000 đ/kg (bán buôn)

Vịt hơi

37000 đ/kg (bán buôn)

Vịt thịt

57000 đ/kg (bán buôn)

Ngan hơi

53000 đ/kg (bán buôn)

Ngan thịt

63000 đ/kg (bán buôn)