Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Lâm Đồng

 

Thịt lợn mông sấn (thịt đùi)

87.000(+2.000)

Thịt bò đùi

210.000(-5.000)

Gà ta làm sẵn

110.000(-10.000)

Gà công nghiệp làm sẵn

60.000

Vịt làm sẵn

65.000

Tiền Giang

 

Thịt lợn thăn nạc

85.000

Thịt lợn mông sấn

75.000

Thịt bò thăn

230.000

Gà công nghiệp làm sạch

60.000

Gà ta sống

90.000

Lợn hơi địa phương

48.000

Lợn hơi trại Thân Cửu Nghĩa

52.000

Lợn con giống địa phương 10kg/con

80.000

Lợn con giống trại Thân Cửu Nghĩa bán lẻ

105.000

Nguồn/Vinanet/TTGC