Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Bình Dương

 

Thịt lợn thăn

100.000

Thịt lợn mông sấn

90.000

Thịt bò thăn loại 1

280.000

Gà công nghiệp làm sẵn

78.000(+3.000)

Gà ta còn sống

115.000

Lợn hơi

55.000

Bạc Liêu

 

Thịt lợn thăn

85.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn

205.000

Gà ta sống (đã qua kiểm dịch)

95.000

Lợn hơi

51.500(+1.000)

Long An

 

Thịt lợn lạc

90.000(+2.000)

Thịt lợn mông sấn

83.000(+3.000)

Thịt bò thăn phile

230.000

Gà CN làm sẵn

60.000(+5.000)

Gà ta sống

80.000(+5.000)

Lợn hơi

52.000(+3.000)

Trà Vinh

 

Lợn hơi

52.000(+2.000)

Lợn con < 15kg

60.000

Thịt lợn mông

87.000

Thịt ba rọi

87.000

Thịt nạc thăn

95.000

Thịt bò đùi

250.000

Gà ta còn sống

95.000

Vịt Tàu

50.000

Nguồn: Vinanet/TTGC