Mặt hàng

Giá (đ/kg)

An Giang

 

Thịt lợn thăn

90.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn

210.000

Gà CN làm sẵn

50.000

Gà ta còn sống

100.000

Lợn hơi

47.000

Bán buôn:

 

Gà trống ta hơi

90000

Trứng gà ta (đ/chục)

30000

Trứng gà công nghiệp(đ/chục)

18000

Vịt hơi

45000

Trứng vịt(đ/chục)

23000

Hậu Giang

 

Thịt lợn thăn

85.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn loại 1

270.000

Gà công nghiệp làm sẵn

50.000

Gà ta làm sẵn

95.000

Lợn hơi

48.000

Long An

 

Thịt lợn lạc

85.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn phile

240.000

Gà CN làm sẵn

50.000

Gà ta sống

80.000

Lợn hơi

48.000

Trà Vinh

 

Lợn hơi

48.000

Lợn con < 15kg

90.000

Thịt lợn mông

85.000

Thịt ba rọi

90.000

Thịt nạc thăn

95.000

Thịt bò đùi

250.000

Gà ta còn sống

110.000

Vịt Tàu

60.000

Hưng Yên (bán buôn)

 

Thịt lợn nạc thăn

82000

Thịt lợn nạc vai

75000

Thịt bò đùi

240000

Tiền Giang(bán buôn)

 

Gà Tam Hoàng hơi

55000

Gà ta hơi

95000

Ngan (Vịt Xiêm) hơi

48000

Lợn hơi

46000

Thịt lợn nạc thăn

90000

Thịt lợn ba chỉ

82000

Thịt lợn đùi

85000

Thịt bò đùi

220000

Thịt bò phi lê

240000

Nguồn: vinanet/TTGC