Mặt hàng

Giá (đ/kg)

TPHCM

 

Lợn thịt loại ngon

59.000

Lợn thịt loại thường

54.000

Thịt lợn nạc

75.000(+2.000)

Thịt lợn mông

62.000(-3.000)

Sườn non

110.000

Thịt lợn cốt lết

68.000(+1.000)

Giò trước

75.000(+10.000)

Thịt dọi

85.000

Đùi gà nhập khẩu

43.000

Cánh gà nhập khẩu

68.000

Gà tam hoàng nguyên con

58.000

Gà công nghiệp nguyên con

45.000

Vịt nguyên con

53.000

An Giang

 

Thịt lợn thăn

85.000(+5.000)

Thịt lợn mông sấn

75.000

Thịt bò thăn

200.000

Gà CN làm sẵn

50.000

Gà ta còn sống

100.000

Lợn hơi

48.000(-2.000)

Đồng Tháp

 

Thịt lợn thăn

100.000

Thịt lơn mông sấn

65.000

Thịt bò thăn loại 1

270.000

Gà CN làm sẵn

65.000

Gà ta còn sống đã qua kiểm dịch

110.000

Lợn hơi

53.000

Hậu Giang

 

Thịt lợn thăn

90.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn loại 1

272.000

Gà công nghiệp làm sẵn

50.000

Gà ta làm sẵn

95.000

Lợn hơi

50.000

Tây Ninh

 

Thịt lợn thăn

90.000

Thịt lợn mông sấn

85.000

Thịt bò thăn loại 1

220.000

Gà CN làm sẵn

70.000

Gà ta còn sống

140.000

Lợn hơi

50.000

Nguồn: Vinanet